Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ακυρώθηκε η απόφαση για το παζάρι Φιλιππιάδας

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης ήταν μία από τις πιο ταραχώδεις και τα ευτράπελα που διαδραματίστηκαν ήταν πολλά. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά που συνέβησαν ήταν ότι λίγο πριν την ψηφοφορία καλούνταν δημοτικοί σύμβουλοι με τα κινητά τηλέφωνα να επιστρέψουν στα έδρανα για να ψηφίσουν. Την τελευταία στιγμή πείστηκε και έδωσε θετική ψήφο ακόμη και ο πιο φανατικός υπέρμαχος της αντίθετης άποψης, φαίνεται όμως πως στην Φιλιππιάδα υπάρχει τρόπος για να γίνονται τα αδύνατα δυνατά.
Αυτό βέβαια που διέφυγε από την πλειοψηφία ήταν το νόμιμο της απόφασης. Όσοι επέμεναν τελικά δικαιώθηκαν καθώς η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου ακύρωσε την απόφαση. Κι αυτό γιατί ελήφθη με σχετική και όχι με διευρυμένη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η απόφαση της Περιφέρειας είναι η ακόλουθη:
Ακύρωση της αριθμ. 148/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 149 του Δ.Κ.Κ. (N.3463/06) και 272 N. 3852/2010
3. Την αριθμ. 148/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας, που μας υποβλήθηκε με το αριθμ. 6807/19.08.2010 έγγραφο του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την αριθμ. 148/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας, αναφορικά με την παραχώρηση χώρου στη δημοτική επιχείρηση 'Δημοτική Φιλιππιάδας ΑΕ ΟΤΑ' (ΔΗΦΙ ΑΕ ΟΤΑ), για τη διοργάνωση και λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης, λόγω παράβασης τύπων της διαδικασίας, επειδή η ανωτέρω απόφαση δεν έχει ληφθεί με την απαιτούμενη, από τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 272 του N. 3852/2010, ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, καθώς επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέρ της απόφασης ψήφισαν δέκα (10) μέλη, ενώ απαιτείτο να ψηφίσουν υπέρ αυτής, έντεκα (11) τουλάχιστον.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Ταχ. Δ/νση: Μαρ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα), εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της.
epiruspost

Δεν υπάρχουν σχόλια: