Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ξεκινά το αποχετευτικό στο Δήμο Ζαλόγγου

Έργο ζωής είναι για την παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας το αποχετευτικό καθώς θα συμβάλλει όχι μόνο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η προσπάθεια για την επίλυσή του είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια και καθοριστική ήταν η συμβολή του δημάρχου Ζαλόγγου Φάνη Μικρούλη, ο οποίος το είχε θέσει ως μία από τις προτεραιότητες για την περιοχή του.  Η προσπάθεια αυτή αποδίδει πλέον καρπούς και ο κ. Μικρούλης λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, βλέπει ένα από τα σπουδαιότερα έργα να παίρνει σάρκα και οστά.
Πριν από λίγες ημέρες, από την Περιφέρεια Ηπείρου υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», και προεκτιμόμενης αμοιβής 1.209.286,53 € (με Φ.Π.Α.).
Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Γεώργιου Σταμουλάκη - Χημικού Μηχανικού που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, και του κου Δημοσθένη Κ. Μάντζου, νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης των μελετητικών γραφείων: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», «ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακρ. Τιτλος «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.», «HPC PASECO - ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» διακρ. Τιτλος «HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»], η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης με την αριθ. 510/4-3-2010 Απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Η.
Με την υπογραφή αυτή το έργο περνάει πια σε φάση υλοποίησης.
epiruspost

Δεν υπάρχουν σχόλια: