Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Ενημέρωση των δικαιούχων παραγωγών για το βαμβάκι από των ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω διαδικτύου…

Στα πλαίσια της διαφάνειας, της ενημέρωσης των δικαιούχων και της αναβάθμισης της ποιότητας των παραχωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό εισάγοντας τον ΑΦΜ να πληροφορείται σε καθημερινή βάση για:
  • τις παραδόσεις του σύσπορου βάμβακος που πραγματοποίησε
  • την στρεμματική απόδοση (ηρτημένη) με βάση τις παραδόσεις
  • και την απόδοση του εκκοκκιστηρίου σε εκκοκκισμένο βαμβάκι όταν ολοκληρωθεί η εκκόκκιση.

ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: