Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Φρένο στις απ΄ ευθείας αναθέσεις έργων

Οι απευθείας αναθέσεις έργων φαίνεται ότι αποτελούν ένα από τα αγαπημένα...σπορ των αυτοδιοικητικών. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις εκείνες όπου έργα κατακερματίζονται για να καταλήξουν τις περισσότερες φορές σε λίγους και εκλεκτούς εργολάβους. Πέντε έργα σε πέντε διαφορετικά διαμερίσματα θέλησε να δώσει στον ίδιο μάλιστα εργολάβο η Δημοτική Αρχή Θεσπρωτικού. Η απόφαση ελήφθη από την Δημαρχιακή Επιτροπή και αφορούσε συνολική πίστωση πενήντα πέντε περίπου χιλιάδων ευρώ. Το ποσό μοιράστηκε σε πέντε έργα σε αντλιοστάσια δημοτικών διαμερισμάτων της περιοχής, όμως στα σχέδια της δημοτικής αρχής έβαλε φρένο η Περιφέρεια Ηπείρου.
Η απόφαση της Δημαρχιακής ακυρώθηκε με την σημείωση μάλιστα ότι πρόκειται για έργα και όχι για εργασίες. Στην απόφαση που ελήφθη από την αρμόδια διεύθυνση χαρακτηριστικά αναφέρεται:
«Ακυρώνουμε τις αριθμ. 94,95,96,97 και 98/2010 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θεσπρωτικού με τις οποίες αποφασίζεται η απευθείας ανάθεση στον ίδιο ανάδοχο εργασιών σε αντλιοστάσια Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Θεσπρωτικού συνολικής πίστωσης 55.780,50 € ως εξής: 1) Θεσπρωτικού πίστωσης 9.102,00 € 2) Γαλατά πίστωσης 7.380,00 € 3) Ριζοβουνίου πίστωσης 14.883,00 € 4) Άσσου πίστωσης 9.471,00 € 5) Νικολιτσίου πίστωσης 14.944,50 € για παράβαση νόμου, λόγω υπέρβασης του ορίου της απευθείας ανάθεσης εργασίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 2539/97, δεδομένου ότι η κατάτμηση της πίστωσης ανά Τοπικό Δημοτικό Διαμέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Νόμου 3274/04 επιτρέπεται μόνο για την εκτέλεση έργων και όχι εργασιών».
epiruspost

Δεν υπάρχουν σχόλια: